II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 14367.
EWP 276
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY, wpis do rejestru: 2007-09-25 r.
[BM-13874/2007]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew P 276 Dnia 25 września 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący - SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2007 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Artura Balazsa, Andrzeja Łuszczewskiego i Krzysztofa Oksiuty o wpisanie partii politycznej do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!