Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 20916.
KRS 0000121430, REGON 015197353, NIP 5272380580
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-03 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/583/7/297]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza holdingów finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.20.Z (Działalność holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
2 001

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.02.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaHAWE SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z 2 STYCZNIA 2007 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KINGĘ NAŁĘCZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, PRZY UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 W WARSZAWIE (REP. A NR 7/2007). ZMIENIONO § 1, § 7, § 4-6, WYKREŚLONO PARAGRAFY OD 8 DO 23 ORAZ PRZYJĘTO W ICH MIEJSCE NOWE PARAGRAFY OD 8 DO 42, DODANO § 7A; TEKST JEDNOLITY STATUTU. AKT NOTARIALNY Z 07 LUTEGO 2007 KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ, WARSZAWA, REP. A 1537/07 - ZMIANA § 6 STATUTU.

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON015152014
4.Numer KRS0000110394 Ikona RSS
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego4539156,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji500000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji4539156

WYKREŚLIĆ

4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ

WPISAĆ

4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego4539156,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego25000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport4039156,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii500000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcjiB
2.Liczba akcji w danej serii4039156
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOROBOWICZ
2.ImionaKONRAD BOLESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZEWOŹNIK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAJUGA
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANISZEWSKI
2.ImionaJAROSŁAW MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLASKOWSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTREHLAU
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFALENTA
2.ImionaWALDEMAR WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 TELEKOMUNIKACJA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 B TELEFONIA RUCHOMA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 C TRANSMISJA DANYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 F TELEWIZJA KABLOWA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 21 Z LEASING FINANSOWY

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 WŁÓKIENNICTWO

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA METALI

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy34 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA