I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3144.
RHB 55075
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY, wpis do rejestru: 1998-11-03 r.
[BM-2690/2007]

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą "Atur Turystyka-Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres siedziby Spółki w Warszawie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!