V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 3189.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE, WYDZIAŁ I CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2269/06
[BM-2696/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe, Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 2269/06 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Ewy Łysiak i Krzysztofa Łysiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Podkowy, dz. ewid. nr 85, o powierzchni 0,3439 ha, wraz z zabudowaniami. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!