Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 27151.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-26 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1010/7/413]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 844

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu łódzki wschodniego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie łódzki wschodnim (woj. łódzkie).

Liczba rekordów:
11 856

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z 21 GRUDNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 11848/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKISIEL
2.ImionaROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRÓBKA
2.ImionaMAREK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA