V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4092.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, WYDZIAŁ II CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 986/06
[BM-3605/2007]

W Sądzie Rejonowym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II Ns 986/06 toczy się postępowanie z wniosku Politechniki Śląskiej w Gliwicach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 8 - działek nr 64/1 i 64/2 - zapisanej w rejestrze gruntów jako współwłasność Fryderyka Oschinsky i Ellen - Marion Oschinsky. Sąd wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!