Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34242.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-17 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1786/7/773]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
34 047

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.03.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.02.2007 R. REPERTORIUM A - NUMER - 719/2007 NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIENIONO § 5.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 0 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

WPISAĆ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 0 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 01 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW