Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 36.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-27 r., sygnatura akt: XXII GUp 27/06
[BM-15618/2007]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 28 listopada 2007 r. upadłego "GULF INTERMODAL" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XXII GUp 27/06, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Szczecinie, XXII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" (wydanie lokalne) i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".