Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 97392.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-15 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4989/8/394]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa opolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie opolskim.

Liczba rekordów:
139 759

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.06.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOBRUK
2.ImionaANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOBRUK
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2.ImionaPAWEŁ

WPISAĆ

2.ImionaPAWEŁ JAN

WYKREŚLIĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI WICEPREZESA ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOBRUK
2.ImionaBOGDAN ANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE