V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 12987.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, VII WYDZIAŁ GRODZKI, sygnatura akt: VII Cupr 1101/08/4, VII Nc 8653/08/4
[BM-12459/2008]

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydziałem Grodzkim (sygn. akt VII Cupr 1101/08/4 - poprzednio VII Nc 8653/08/4) z powództwa ENEA S.A. w Poznaniu przeciwko Marii Kłosowskiej o zapłatę ustanowiono kuratora w osobie apl. rad. Barbary Kaneckiej-Kaczmarek dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marii Kłosowskiej, ostatnio zamieszkałej: Stróżewo 18, 64-800 Chodzież, celem reprezentowania jej interesów w przedmiotowym postępowaniu.
Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.