Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 178086.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-23 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8629/8/449]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza serwisów komputerowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 95.11.Z (Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych).

Liczba rekordów:
7 210

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Ruda Śląska

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Ruda Śląska (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
9 752

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość RZESZÓW ulica TREMBECKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość RZESZÓW ulica KONOPNICKIEJ nr domu 18 kod pocztowy 35-211 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.07.2008 ZMIANA § 3, § 4

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 41 Z TYNKOWANIE

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 43 B SZTUKATORSTWO

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 44 A MALOWANIE

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 44 B SZKLENIE

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE