II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 7729.
EWP 294
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-7846/2009]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew P 294 Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Krystyna Nowak, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2009 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ryszarda Henryka Kozłowskiego, Aleksandra Nowak i Zbigniewa Gubalskiego o wpisanie partii...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!