V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 996.
SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 360/08
[BMSiG-796/2009]

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach toczy się postępowanie z wniosku Henryka Rupały - o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej 17.11.1950 r. Reginie Rupale, ostatnio zamieszkałej w Mysłowicach. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!