Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 12389.
KRS , REGON 351354097, NIP 6751144292
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-11 r., sygnatura akt: X GUp 56/08
[BMSiG-12717/2009]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Naftowo-Gazowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego "KARPATY" S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 56/08, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego z dnia 11.09.2009 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 PUiN, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.