III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 12399.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 16/07/8
[BMSiG-12755/2009]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 9 września 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 16/07/8 zakończył postępowanie upadłościowe dłużnika Hutniczego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego BUDOHUT w Czeladzi.

Sędzia komisarz