IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 12401.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XU 506/00/1
[BMSiG-12757/2009]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 września 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XU 506/00/1, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego dłużnika Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego KKIM S.A. w Katowicach. Sędzia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!