V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12405.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1198/08
[BMSiG-12751/2009]

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, w II Wydziale Cywilnym przy (informacja ukryta) w Warszawie, toczy się postępowanie z wniosku Edyty Iwony Zegar o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Zofii Leszko, zmarłej 25 września 2008 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Zagłoby 20 m. 38. Sąd wzywa wszystkich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!