Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176214.
KRS 0000193097, REGON 631539294, NIP 7790022122
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-17 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12156/9/288]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Football Club" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAGANIEC
2.ImionaKATARZYNA MONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAGANIEC

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFALTYŃSKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAGANIEC
2.ImionaKATARZYNA MONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAGANIEC

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFALTYŃSKA