Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176341.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-08 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11139/9/778]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy Ląd" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON100253695

5.Udziały posiadane przez wspólnika129.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.982.800,00 ZŁ (DWANAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika132.167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.216.700,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE SZESNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)