Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 176812.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-06 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11522/9/54]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów włókien szklanych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 23.14.Z (Produkcja włókien szklanych).

Liczba rekordów:
18

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów urządzeń dźwigowych i chwytaków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 28.22.Z (Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków).

Liczba rekordów:
923

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielniUCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.05.2009 R. ZMIENIONO § 8 STATUTU.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH.

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH.

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO.

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO.

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO.

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 A RESTAURACJE

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 40 Z BARY

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

WPISAĆ

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.