Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 176889.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-03-23 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5413/9/310]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Puckie Hospicjum Domowe P.W. Św. Ojca Pio sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa podmiotuPUCKIE HOSPICJUM DOMOWE P.W. ŚW. OJCA PIO

WPISAĆ

3.Nazwa podmiotu"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.03.2009 R. ZMIANY PAR. 1, 8, 15, 20, 21, 24, DODANIE PAR. 9, DOTYCHCZASOWY PAR. 9 OTRZYMUJE NR PAR. 10, PAR. 10 OTRZYMUJE NUMER PAR. 11, PAR. 11 OTRZYMUJE NUMER 12, DOTYCHCZASOWY PAR. 12 ZOSTAJE WYKREŚLONY.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ I AKTÓW PRAWNYCH STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH I MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.