Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 176914.
KRS 0000103750, REGON 276673720, NIP 9542312290
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-23 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21273/9/764]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stowarzyszenie Pracowników Przychodni nr 8 im. Aleksandra Fredry sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2003 R.-31.122.003 R.

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2005 R.31.12.2005 R.

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2003 R.-31.122.003 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2004 R.31.12.2004 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2005 R.-31.12.2005 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2006 R.-31.12.2006 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2007 R.31.12.2007 R.