V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 12663.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, VII WYDZIAŁ GRODZKI - SĄD GRODZKI, sygnatura akt: VII Cupr 393/09/4, VII Nc 4035/08/4
[BMSiG-13020/2009]

Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydziałem Grodzkim, (sygn. akt VII Cupr 393/09/4 - poprzednio VII Nc 4035/08/4) z powództwa ENEA S.A. w Poznaniu przeciwko Wiesławowi Budaszowi o zapłatę ustanowiono kuratora w osobie apl. adw. Tomasza Przybeckiego dla nieznanego z miejsca...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!