V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 12664.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1200/09
[BMSiG-12988/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie o sygn. akt II Ns 1200/09 toczy się postępowanie z wniosku syndyka masy upadłości BEL-KAB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie o umorzenie weksla in blanco wystawionego na urzędowym blankiecie wekslowym, opatrzonego podpisem "Łubianka" z nadpisanym z numerem dowodu osobistego DD...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!