Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 180913.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-09-22 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21398/9/512]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 300759247 NIP 7851760418
3.Firma, pod którą spółka działaCENTRUM MEDYCZNE "HIPOKRATES" H.TOMCZAK-GOĆWIŃSKA, G.GOĆWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM
2.Adresmiejscowość ŚREM ulica GIERYMSKIEGO nr domu 59 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 09.09.2009 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HADLOWYCH WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ SĄ: HANNA TOMCZAK-GOĆWIŃSKA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ CENTRUM MEDYCZNE "HIPOKRATES" HANNA TOMCZAK -GOĆWIŃSKA, GRZEGORZ GOĆWIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA O NUMERZE 6973 I GRZEGORZ GOĆWIŃSKI WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: CENTRUM MEDYCZNE "HIPOKRATES" HANNA TOMCZAK-GOĆWIŃSKA, GRZEGORZ GOĆWIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA O NUMERZE 6889

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTOMCZAK GOĆWIŃSKA
2.ImionaHANNA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOĆWIŃSKI
2.ImionaGRZEGORZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTOMCZAK GOĆWIŃSKA
2.ImionaHANNA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOĆWIŃSKI
2.ImionaGRZEGORZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH