Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 181498.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-22 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19965/9/513]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Tarnobrzeg

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Tarnobrzeg (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
6 078

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich publicznych szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
6 161

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki01.07.2009 R. REP. "A" NR 8022/2009 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS NOTARIUSZ, 40-092 KATOWICE- UL. MICKIEWICZA 15 ZMIANA TREŚCI PAR. 4

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBĄK
2.ImionaHALINA JANINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGREJC
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

WPISAĆ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008 R.31.12.2008 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008 R.-31.12.2008 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008 R.-31.12.2008 R.