I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 13859.
KRS 0000295498, REGON 240764160, NIP 9542615180
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-21 r.
Pozycja 13859.
KRS , REGON 277625998, NIP 9542386360
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-18 r.
[BMSiG-14323/2009]

Katowice, 30 września 2009 roku Plan połączenia Spółek "ZIAD-KATOWICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach pod nr. 0000295498 (Spółka Przejmująca) ze Spółką "PSAE ZIAD-Katowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w KRS w Katowicach pod nr. 0000053452...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!