V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 13914.
SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1019/08/Z
[BMSiG-14364/2009]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach pod sygn. akt II Ns 1019/08/z toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Eryku Smółce (Smółka), synu Michała i Julii, z d. Mroncz, zmarłym w dniu 4 czerwca 2005 r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach przy (informacja ukryta). Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!