V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 13932.
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 285/09
[BMSiG-14283/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Łomży, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 285/09 z wniosku Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonych numerami: 226/1 i 826/1, położonych w Stawiskach, gm. Stawiski. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!