Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 198142.
KRS 0000191371, REGON 250565145, NIP 6191009296
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-30 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15845/9/486]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Bursztyn" sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.10.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielniUCHWAŁĄ NR 5/2009 Z DNIA 28.07.2009 R. ZMIENIONO § 94 UST. 18.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoBEDNAREK
2.ImionaBOLESŁAW KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoKOZŁOWSKA
2.ImionaCZESŁAWA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

3

1.NazwiskoURBANIAK
2.ImionaMARZENA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 4. Przedstawiciele

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoBRUST
2.ImionaWIESŁAWA HENRYKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIAZĄNYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W CZASIE NIEOBECNOŚCI W PRACY PREZESA ZARZĄDU ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ.

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.