I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 15697.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-24 r.
Pozycja 15697.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-09-04 r.
Pozycja 15697.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-11-24 r.
[BMSiG-16177/2009]

Plan połączenia Spółki PCZ Polski Dom Finansowy Spółka z o.o. we Wrocławiu oraz PCZ Polski Instytut Medyczny Spółka z o.o. ze Spółką PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu sporządzony we Wrocławiu przez Zarządy:Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Spółki pod firmą PCZ Polski Dom Finansowy Spółka z ograniczoną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!