V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 15738.
SĄD REJONOWY W BRANIEWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 668/09
[BMSiG-16219/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Braniewie pod sygn. akt I Ns 668/09 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Szkólnik, zmarłej dnia 3 marca 2003 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Jarzeniu, gm. Lelkowo. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!