Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 15738.
SĄD REJONOWY W BRANIEWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 668/09
[BMSiG-16219/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Braniewie pod sygn. akt I Ns 668/09 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Szkólnik, zmarłej dnia 3 marca 2003 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Jarzeniu, gm. Lelkowo. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!