Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 218059.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-28 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24903/9/437]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza stolarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 43.32.Z (Zakładanie stolarki budowlanej).

Liczba rekordów:
21 394

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu kieleckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
36 111

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.11.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOŃSKU

WPISAĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOŃSKU W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoWOCIAL
2.ImionaMARIAN JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoZIÓŁKOWSKI
2.ImionaWIESŁAW EDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji18.06.2009 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 18.06.2009 R. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DN.06.11.2009 R.
3.Sposób reprezentacji spółdzielni przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE DWAJ LIKWIDATORZY

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOCIAL
2.ImionaMARIAN JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI
2.ImionaWIESŁAW EDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)