Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1579.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-27 r., sygnatura akt: XII GUp 55/09
[BMSiG-1414/2009]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem w dniu 29 grudnia 2008 r. Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości "MEBA POLAND" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrzanach - sygn. akt XII GUp 55/09 - Sędzia komisarz ogłasza, iż został on wyłożony do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!