Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14743.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-01 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/479/9/287]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wydawnictw książkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 58.11.Z (Wydawanie książek).

Liczba rekordów:
4 469

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.12.2008 R., REP. A NR 23.023/2008, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § § 2, 4, 11, 12, 13, 14, 18; ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § § OD 21 DO 33 UMOWY SPÓŁKI NA ODPOWIEDNIO § § OD 22 DO 34; DODANO § 21; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT 1 I PKT 3 § 25, § 26, PKT 1 § 27, § 32 UMOWY SPÓŁKI (WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI) I NADANO IM NOWE BRZMIENIE; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 4 REKLAMA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 11 PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 12 ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO

WPISAĆ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ