Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1978.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-23 r., sygnatura akt: IX GUp 92/07
[BMSiG-1813/2009]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz informuje, iż syndyk masy upadłości firmy HAMER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt IX GUp 92/07 sporządził listę w ww. postępowaniu. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ, IX Wydział Gospodarczy, przy ul. Terespolskiej 15a.

W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw odpowiadający art. 256 i art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.