V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2014.
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1608/08
[BMSiG-1804/2009]

Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa oznaczona sygn. I Ns 1608/08 z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włocławek o nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonych w miejscowości Goreń Nowy, gmina Baruchowo, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 123/2, 123/3, 123/4,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!