Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2121.
KRS , REGON 200083439, NIP 9661931384
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-03-17 r.
[BMSiG-1978/2009]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza publicznych placówek systemu oświaty

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich publicznych placówek systemu oświaty zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
2 552

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 36.00.Z (Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody).

Liczba rekordów:
1 846

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą wspólników "BIRKAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy (informacja ukryta), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000249975, z dnia 30.12.2008 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!