I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2122.
RHB 2164
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, wpis do rejestru: 1997-06-17 r.
[BMSiG-2004/2009]

Likwidator "Biura Rachunkowego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy (informacja ukryta), wpisanej do Rejestru Handlowego pod nr. RHB 2164, zawiadamia, iż w dniu 9.02.2009 r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!