I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2128.
KRS 0000016108, REGON 011270099, NIP 5261037737
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-30 r.
Pozycja 2128.
KRS 0000016108, REGON 011270099, NIP 5261037737
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-11 r.
[BMSiG-1999/2009]

Zarząd Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (informacja ukryta), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000016108, ogłasza niniejszym, że w dniu 2 lutego 2009 r. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!