Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 2135.
KRS 0000226167, REGON 140012670, NIP 5272458773
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-01-17 r.
[BMSiG-2003/2009]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Arteria SA sprawozdanie finansowe

Na podstawie art. 402 § 1 k.s.h. Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 marca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godz. 1100, w Warszawie w siedzibie Spółki przy (informacja ukryta). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!