V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2159.
SĄD REJONOWY W KONINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1391/08
[BMSiG-1979/2009]

W Sądzie Rejonowym w Koninie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 1391/08 z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Konińskiego, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w obrębie Licheń Stary, gmina Ślesin, oznaczonej numerem geodezyjnym 693, o powierzchni 3,3600 ha.

Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa do opisanej nieruchomości, albowiem Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.