Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 2165.
KRS 0000300429, REGON 015303298, NIP 5262675144
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-02-29 r.
[BMSiG-2127/2009]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mineral Midrange SA sprawozdanie finansowe

Rozszerzenie ogłoszenia opublikowanego w 27 Numerze MSiG z dnia 9.02.2009 r. pod pozycją 1569. Zarząd Spółki MINERAŁ MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000300429, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!