Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20189.
KRS 0000314926, REGON 020844188, NIP 8982148612
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-10-02 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/611/9/355]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Archicom sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.02.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaARCHICOM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.01.2009 R. NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, REP. A NR 138/09 ZMIANIE ULEGŁY § 2 I § 16 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY LUB W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY LUB W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoŚRÓDKA
2.ImionaKAZIMIERZ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoJARODZKI
2.ImionaRAFAŁ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

3

1.NazwiskoKOTARBA
2.ImionaMAŁGORZATA CZESŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

4

1.NazwiskoKOZŁOWSKI
2.ImionaJERZY WALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

5

1.NazwiskoKLUCZYCKI
2.ImionaROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM