Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20389.
KRS 0000170356, REGON 712547606, NIP 8212328809
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-08-18 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1733/9/971]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Agro-Top" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.02.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WIŚNIEWIE, ODDZIAŁ W KOLONII GRĘZÓWKA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY KOLONIA GRĘZÓWKA 34
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina ŁUKÓW miejscowość KOLONIA GRĘZÓWKA

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WIŚNIEWIE, ODDZIAŁ W KOLONII GRĘZÓWKA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY KOLONIA GRĘZÓWKA 34

WPISAĆ

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WIŚNIEWIE, ODDZIAŁ W KOLONII GRĘZÓWKA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY KOLONIA GRĘZÓWKA 34B

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość KOLONIA GRĘZÓWKA nr domu 34 kod pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość KOLONIA GRĘZÓWKA nr domu 34B kod pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW kraj POLSKA