V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7766.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XVI Ns 998/09
[BMSiG-7487/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w XVI Wydziale Cywilnym, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 51A w Warszawie zostało wszczęte postępowanie (sygn. akt XVI Ns 998/09) z wniosku Skarbu Państwa zastępowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - działek gruntu położonych w Warszawie: - z obrębu 1-05-61 - nr...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!