Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7766.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XVI Ns 998/09
[BMSiG-7487/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w XVI Wydziale Cywilnym, z siedzibą przy (informacja ukryta) w Warszawie zostało wszczęte postępowanie (sygn. akt XVI Ns 998/09) z wniosku Skarbu Państwa zastępowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - działek gruntu położonych w Warszawie: - z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!