V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 10342.
SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 925/09
[BMSiG-10110/2010]

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, I Wydział Cywilny, zawiadamia, iż pod sygnaturą I Ns 925/09 wszczęto postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni z udziałem Aleksandry Bógdoł, Ewy Bógdoł, Haliny Bógdoł, Piotra Bógdoł o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Bógdoł, zmarłym 9.10.2007 r. w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!