I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10703.
[BMSiG-10506/2010]

Działając w oparciu o przepis art. 434 § 1-2 w zw. z art. 436 § 1 k.s.h., Zarząd Fabryki Firanek, Tiulu i Koronek Szlenkier, Wydżga i Weyer S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem RHB LXVI 9628, składa ofertę objęcia 30.266.782 (trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa)...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!