V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 11405.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 196/08
[BMSiG-11209/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się sprawa I Ns 196/08 z wniosku lnvest Bank S.A. w Warszawie z udziałem Agnieszki Napieraj o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Perzyńskiej z domu Łasoń, córce Tadeusza i Anieli, zmarłej 2 kwietnia 2002 r. w Zgierzu, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 35/22. Sąd wzywa,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!