Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 11405.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 196/08
[BMSiG-11209/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się sprawa I Ns 196/08 z wniosku lnvest Bank S.A. w Warszawie z udziałem Agnieszki Napieraj o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Perzyńskiej z domu Łasoń, córce Tadeusza i Anieli, zmarłej 2 kwietnia 2002 r. w Zgierzu, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy (informacja ukryta)....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!