II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 3175.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-2811/2010]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 298 Postanowien Dnia 28 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Janusza Maksymiuka, Bogdana Sochy, Mirosława Andrzeja Rudowskiego, o wpisanie partii politycznej do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!